Mitä on kuvankäsittely?

Valokuvaus joko kameralla tai puhelimella on useimmille jokapäiväistä arkea ja monille myös tärkeä harrastus. Internetistä voi tänä päivänä löytää runsaasti tietoa siitä, kuinka jokainen valokuvauksen harrastaja voi kehittyä valokuvaajana. Tälläkin sivustolla kerromme aiheesta enemmän esimerkiksi artikkeleissa “Vinkkejä valokuvaamiseen”, “Kuvaaminen kameralla vai puhelimella?” sekä “Valokuvaaminen luonnossa”.

Kuvankäsittely on oleellinen osa valokuvausta, ja on hyvä käydä läpi, mitä kaikkea kuvankäsittelyn perusteisiin sisältyy. Monille kuvankäsittelystä voi tulla mieleen upeat mainoskuvat huippumalleista ja muut erikoiskäsittelyt, mutta käytännössä kuvankäsittelyssä on usein kyse aivan yksinkertaisista asioista kuten rajauksen tai valojen korjaamisesta. Oppimalla perusteet kuvankäsittelystä jokainen voi kehittyä niin valokuvaajana kuin valokuvien tuottajanakin. Peruslähtökohta kaikelle kuvankäsittelylle on kuitenkin tarkka ja laadultaan riittävä valokuva, mielellään digitaalisessa muodossa.

Koska suurin osa tänä päivänä otetuista valokuvista on valmiiksi digitaalisessa muodossa, onnistuu kuvankäsittely helposti omalla kotikoneella. Tämän lisäksi joidenkin älypuhelimien kamerassa on valmiina kuvankäsittelytoiminto, tai puhelimesta löytyy erillinen sovellus tätä varten. Kuvankäsittelyä voi siis tehdä onnistuneesti myös ilmaisohjelmilla tai älypuhelimen omilla sovelluksilla, kun tietää mitä haluaa tehdä. Periaatteet kuvankäsittelyyn ovat nimittäin samat kaikissa kuvankäsittelyohjelmissa, joskin parhaat ammattilaisohjelmat tarjoavat enemmän toimintoja ja ovat usein käyttäjäystävällisempiä.

Kannattaa muistaa, että ammattilaisvalokuvaajien töitä saatetaan printata suurille pinnoille vaikkapa tienvarsimainoksiksi, jolloin vaatimukset hyvälle valokuvalle ovat erilaiset kuin kotivalokuvaajalla. Ilmaisohjelmakin voi siten riittää harrastajalle kuvankäsittelyyn.

Seuraavaksi artikkelissa käymme läpi kaikelle kuvankäsittelylle yhteisiä ja keskeisiä periaatteita. Näitä perusteita ovat kuvan asettelu ja rajaus, valot ja varjot, värit sekä pienet ja isot korjaukset.

Kuvan asettelu ja rajaus

Kuvan asettelu ja rajaus ovat kenties tärkein osa kuvankäsittelyä. Tässä toiminnossa kyse on osin teknisten virheiden kuten vinon horisontin korjaamisesta ja osin sommittelusta eli kuvan kohteiden asettelusta silmää miellyttävällä tavalla. Valokuvan asettelun ja rajauksen tekniset virheet ovat yksi parhaista syistä harjoitella kuvankäsittelyä. Jo pienet korjaukset saavat valokuvasta laadukkaamman näköisen, ja moniin älypuhelimiin on saatavilla muun muassa horisontin korjaavia sovelluksia.

Valokuvien rajausta kannattaa myös korjata, mikäli kuvan kohteen ympärillä on liikaa tyhjää tilaa. Rajauksen korjaamista varten kannattaa tutustua sommittelun sääntöihin. Näistä tunnetuin on niin sanottu “kolmanneksen sääntö”, jossa valokuvan neljän jakavan viivan leikkauskohdat näyttävät kuvakohteiden parhaimman sijainnin kuvassa sommittelun näkökulmasta. Valokuvauksen lisäksi kolmanneksen sääntöä käytetään runsaasti kuvataiteissa ja graafisessa suunnittelussa.

Kuvan valot ja varjot

Valot ja varjot luovat valokuvaan kontrasteja, ja erityisesti valon kautta kuvan keskeisiä hahmoja voi tuoda paremmin esille. Valoa, eli useimpien kuvankäsittelyohjelmien kielellä highlightia, kannattaa lisätä alueisiin, joita haluaa tuoda kuvassa paremmin esille. Varjoilla taas on mahdollista korjata kuvassa alueita, joissa on liikaa valoa. Varjostukset auttavat myös luomaan kuvaan rakennetta ja syvyyttä. Valon ja varjon kohdalla kannattaa kuitenkin huomioida riittävä luonnollisuus.

Kaikki valokuvat tarvitsevat riittävän määrän valoa onnistuakseen ja siten myös kuvankäsittely onnistuu parhaiten sellaisissa kuvissa, joissa alkuperäisen kuvanoton hetkellä on ollut riittävästi valoa. Mikäli valoa yrittää lisätä jälkikäteen huonolaatuiseen ja pimeään kuvaan, lopputulos on usein epäselvä ja rakeinen. Ylivalotusta kannattaa myös varoa, sillä ylivalottunut kuva on epäluonnollisen näköinen ja sen varjoja on vaikea korjata jälkikäteen luonnollisen näköisiksi.

Kuvan värit

Lähes kaikki valokuvat näyttävät paremmilta sopivilla kontrasteilla. Edellisessä kappaleessa kuvaillun valon ja varjon lisäksi valokuvan värit muokkaavat valokuvan kontrasteja, ja siten värisävyjä muokkaamalla voidaan lisätä selkeyttä ja parempaa rakennetta käsiteltävään valokuvaan. Monissa kuvankäsittelyohjelmissa on olemassa valmiita valokuvan värejä ja kontrasteja muuttavia toimintoja. Näitä toimintoja voi kokeilla nähdäkseen, muuttuuko kuva parempaan suuntaan. Esimerkiksi Instagramin tarjoamat filtterit perustuvat osin värisävyjen muokkaamiseen.

Hyvänä ohjenuorana värien kontrastien muuttamiseen on saada vaaleat alueet vaaleammiksi ja tummat alueet tummemmiksi. Valokuvan värit tulevat usein paremmin esille, kun kuvan kokonaisilmettä vaalennetaan. Valokuvasta riippuen myös värisävyjen muuttaminen lämpimämmiksi tai kylmemmiksi saattaa auttaa selkeyden ja kirkkauden luomisessa. Mikäli siis on kiinnostunut opiskelemaan lisää jotain tiettyä kuvankäsittelyn osa-aluetta, suosittelemme tutustumaan tarkemmin nimenomaan värisävyjen muokkaamiseen.

Pienet ja isot korjaukset

Aiemmissa kohdissa olemme keskittyneet kuvankäsittelyn yleisiin aiheisiin, kuten rajaukseen, valoihin ja varjoihin sekä väreihin. Näillä toiminnoilla pääsee jo pitkälle kuvien muokkaamisessa.

Kuvankäsittelyssä tunnetuin toiminto lienee kuitenkin erilaisten virheiden korjaaminen ja muu muokkaaminen, mistä tunnetuin kuvankäsittelyohjelma lienee Photoshop. Henkilöistä otetuissa kuvissa korjauksia voikin tehdä muun muassa ihon pienten virheiden peittämiseksi, punaisten silmien poistamiseksi tai hampaiden vaalentamiseksi. Erityisesti kasvoihin kannattaa kuitenkin tehdä vain vähän muokkauksia, sillä luonnollinen ilme on lähes aina parempi kuin muovisuus, jota liika kuvanmuokkaus aiheuttaa. Myös maisemakuvia voi muokata, mikäli niissä on selkeästi jokin helposti muutettavissa oleva asia.

Kuvankäsittelyn ohjelmasta riippuen muutokset ja korjaukset voi tehdä joko yksittäisellä työkalulla esim. healing toolilla tai koko kuvaa tai kuva-aluetta muuttavalla toiminnolla esim. retouchingilla.

Miten oppia lisää kuvankäsittelystä?

Kuvankäsittely on mielenkiintoinen harrastus, ja opettelemalla käyttämään kuvanmuokkauksen eri ohjelmia ja työkaluja omista valokuvista saa helposti laadukkaan ja ammattimaisen näköisiä. Onnistunut kuvankäsittely edellyttää kuitenkin eri kuvankäsittelyn osa-alueiden tuntemusta ja kuvankäsittelyn ohjelmien hyvää hallintaa. Internetistä voi löytää lisää artikkeleita, joissa käsitellään kuvankäsittelyä. Tämän lisäksi aiheesta on kirjoitettu runsaasti hyviä ja laadukkaita oppaita, joiden hankkimista suosittelemme kaikille kuvankäsittelystä kiinnostuneille.